• Icon+7 (7172) 28-75-21
IconЖеке кабинет
Image

ENIC-KAZAKHSTAN

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы

Image

НҚА

Білім туралы Заң

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларының тізіліміне білім беру бағдарламаларын енгізу және шығару алгоритмі

ББ Тізілім туралы Ереже

Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы

Халықаралық білім беру жіктемесінің стандарты

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің республикалық оқу-әдістемелік кеңестері және кадрлар даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

Ұлттық біліктілік шеңбері

Кәсіби стандарттар

Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру

Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімдерін қалыптастыру қағидалары

Қазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі мамандықтар жіктеуіші мен Қазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышының сәйкестігін айқындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру қағидалары

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидалары

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 оқу жылдарына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары